$877.27

LSI MegaRAID SAS 9560-8I, 8 Port 12Gb/s, SAS/SATA/PCIe RAID Controller, PCIe x8 RAID 0/00/1/5/6/10/60

$1,045.45

LSI MegaRAID 9560-16i, 16 Port 12Gb/s, SAS/SATA/PCIe RAID Controller, PCIe x8, RAID 0/00/1/5/6/10/60